Telegraficky: V Bavorsku probíhá Hitlerovský převrat

Telegraficky: V Bavorsku probíhá Hitlerovský převrat zdroj: Wikipedia.org

8. 11. 2012, 15:20 | Martina Sotáková

stalo se 8. listopadu 1923 ½ 20. stol.

Mnichov – „Národní revoluce“ – namířená prý „jen proti berlínské židovské vládě“. — Hitler sesazuje též berlínskou vládu; nová vláda v Mnichově má být pro celou říši. — Řízení prozatimní vlády přejímá Hitler sám. — Ludendorff v čele národní armády. — Pochod proti „berlínské Sodomě“. — Kahr se prohlašuje za místodržitele monarchie.

K událostem v Měšťanském pivovaře se oznamuje: Generální státní komisař von Kahr mluvil asi třičtvrtě hodiny, když vstoupil Hitler, doprovázen 2 ozbrojenými národními sociály. Jeho průvodčí s pozdviženými revolvery vyžadovali ticho.

Hitler volal do sálu: „Nejednáme nic proti Kahrovi!“ Štábní důstojník Hitlerových oddílů prohlásil pak: „Dnes počíná národní revoluce. Jest namířena jen a jen proti berlínské židovské vládě. Ať žije nová vláda Hitler-Ludendorff-Pöhner!“

Shromáždění zazpívalo pak Deutschland, Deutschland über alles. Pak předstoupil Hitler a výstřelem z revolveru zjednal si ticho. Navrhl, aby ministerstvo Knillingovo jest sesazeno, a aby se utvořila bavorská vláda se zemským správcem von Kahnem a ministerským předsedou Pöhnerem, jemuž se svěří diktátorská moc. Rovněž nechť se prohlásí, že jest sesazena berlínská vláda a říšský prezident Ebert. Německá nacionální říšská vláda utvoří se v Mnichově.

Hitler dále navrhl, aby se vybudovala německá národní armáda. Řízení politiky této provizorní národní vlády chce Hitler převzíti sám. Ludendorff že převezme vedení německé národní armády a generál von Lossow že bude německým ministrem říšské obrany.

Úkolem prozatimní německé národní vlády jest, aby nastoupila pochod proti berlínské Sodomě. Řeč Hitlerova vyvolala nepopsatelný jásot. Hitler ukončil: “Zítra buď bude v Německu národní vláda, anebo my padneme! Jest možno jen jednou z obou!”

Po poradě mužů, navržených ku převzetí vlády, ve vedlejší místnosti, prohlásil generální státní komisař von Kahr, že béře na se řízení osudu Bavorska a že považuje se za místodržitele monarchie. (Bouřlivý potlesk) Rovněž druzí navržení mužové prohlásili, že jsou ochotni převzíti své úřady. Hitler pak sdělil, že prozatimní německá nacionální vláda je utvořena.

Říšský prezident Ebert svěřil vrchní velení nad německou brannou mocí chefu vojenského úřadu generálovi von Seecktovi. Současně převezme generál von Seeckt od ministra říšské obrany výkonnou moc a učiní všechna opatření, nutná ku zabezpečení říše.

Národní politika, 9. listopadu 1923, strana 1, 2

Křištálová kouleVěštecká koule

Následující den, v den výročí vyhlášení Německé republiky, vyrazí Hitler,  Ludendorff a Göring v čele davu čítajícího zhruba 3 000  příslušníků SA do centra Mnichova na Odeonsplatz.

Těsně po poledni dorazí k ministerstvu války, kde se bude nacházet Röhm se svými jednotkami SA. Ti se přidají k pochodu. V ulici před Odeonsplatz bude připraven asi stočlenný vyzbrojený oddíl policie.

Začne střelba, na místě zemře 16 nacistů a 3 policisté. Hitler uprchne. Postřelený  Göring bude přenesen do blízké banky, kde mu bude poskytnuta první pomoc a následně bude i se svou ženou propašován do Innsbrucku. Hess uprchne také do Rakouska. Generál Ludendorff dopochoduje na Odeonsplatz, kde bude zajat.

Během několika dnů budou vůdci pučistů zajati a uvězněni, kromě Hesse a Göringa. Strana NSDAP bude rozpuštěna.

26. února 1924 se bude konat s pučisty soud za vlastizradu. Obžalovanými budou Adolf Hitler, Erich Ludendorff, Ernst Pöhner, Wilhelm Frick, Friedrich Weber, Ernst Röhm, Wilhelm Brückner, Robert Wagner, Hermann Kriebel a Heinz Pernet.

Žaloba bude klást důraz na to,  že celou akci inicioval Hitler. Ten přijme plnou zodpovědnost: „Já sám nesu za vše zodpovědnost. To však neznamená, že jsem zločinec. Pokud tady dnes před vámi stojím jako revolucionář, jsem revolucionářem proti revoluci. Zrada na zrádcích z roku 1918 není zločinem, tím méně vlastizradou.”

Během přelíčení Hitler hluboce zapůsobí na německou veřejnost. Využije přelíčení k propagaci vlastní osoby, bude dlouze řečnit, jeho neustálé odbíhání od tématu obžaloby mu bude tolerováno.

1. dubna 1924 budou vyneseny následující rozsudky: Ludendorff bude osvobozen. Hitler spolu s  ostatními budou shledáni vinnými a odsouzeni k pěti letům vězení za velezradu a k pokutě 200 zlatých marek. Hitler bude moci být po šesti měsících podmínečně propuštěn.

Hitler bude trávit svou část trestu ve věznici v Landsbergské pevnosti. Bude zde mít vlastní místnost a dokonce přijímat návštěvy. Během tohoto pobytu sepíše Mein Kampf.

Zdroj: is.muni.cz, kramerius.nkp.cz, www.ceskatelevize.cz, www.valka.cz

Témata: Adolf Hitler, Göring, Ludendorff, Mnichov, NSDAP, Odeonsplatz, Pivní puč

špatnýpřijatelnýdobrývelmi dobrývynikající

Diskuse

Přidat komentář

Příspěvky uveřejněné v diskusním fóru vyjadřují názory čtenářů, nikoliv redakce, která za jejich obsah nenese zodpovědnost. Neaktuality.cz má ale zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Pokud Váš komentář obsahuje urážky, pomluvy, výhrůžky, vulgarismy, spamy nebo vzbuzuje podezření z porušení zákona, vystavujete se riziku, že jej administrátor smaže.

Sobota 16. 1. 2021, včera měl(a) svátek Alice

RSS Manifest Redakce Registrace Reklama Pro média Kontakt