Kdo chce žít zdravě a moderně – nekouří

Kdo chce žít zdravě a moderně – nekouří zdroj: SXC.hu

6. 2. 2013, 21:46 | Jakub Hájek

stalo se 6. února 1989 80. léta

Praha – V listopadu loňského roku se konala pod záštitou Světové zdravotnické organizace v Madridu I. evropská konference na téma Tabák nebo zdraví.

V závěrečné zprávě z konference se mimo jiné uvádí: „Téměř milión lidí zemře v Evropě každoročně na neblahé následky tabáku. Nebude-li ihned započato s účinnými opatřeními, bude v evropském regionu Světové zdravotnické organizace odsouzeno k smrti asi sto milionů mužů, žen a dětí.

Polovina těchto kuřáků, kterým je 40-69 let, se kouřením ochuzuje až o dvacet let života. Pokud začnou kouřit mladí lidí, velmi obtížně se tohoto návyku zbavují.“

Že jsou to příliš silná slova? Je celosvětově prokázáno, že u kuřáků se častěji vyskytují náhlé srdeční a mozkové příhody, nádorová onemocnění plic i choroby horních cest dýchacích.

Stejné poznatky máme i u nás. V loňském roce byla na výzvu vědecké rady tehdejšího ministerstva zdravotnictví ČSR zahájena celospolečenská protikuřácká kampaň s heslem Šance pro tři milióny. Konkrétně měla na mysli tři miliony občánků, které se u nás narodí do konce tohoto století.

Roky uplynul a na úspěchy, případně neúspěchy jsme se zeptali MUDr. Jiřího Holuba, ředitele Ústavu zdravotní výchovy v Praze, který akci organizoval a zajišťoval.

Čeho se za uplynulý rok dosáhlo? Myslíte si, že výsledky odpovídají vynaloženému úsilí?

Výsledky jsou. Naše průzkumy provedené v průběhu roku, ukazují, že 6 % kuřáků přestalo s kouřením, 19 % kuřáků omezilo kouření, 28 % uvedlo, že přestalo kouřit v přítomnosti dětí, a 14 % nekouří před nekuřáky. Samozřejmě, jsou to čísla na základě průzkumů, ale v podstatě je potvrzuje i fakt, že za první čtvrtletí loňského roku se snížil prodej cigaret v ČSR ve srovnání se stejným obdobím roku 1987 o 4,2 %, za druhé čtvrtletí o 4,4 % a zatřetí o 5,9 %.

Průzkumy nám potvrdily na jedné straně, že se dostaly do povědomí občanů škodlivé zdravotní důsledky kouření, ale na druhé straně zjišťujeme vysokou toleranci vůči kouření. A to i tam, kde je zákonem stanoveno, že se tam kouřit nesmí.

Ale kdybych měl odpovědě přímo na položenou otázku, zda výsledky odpovídají vynaloženému úsilí, musel bych říci, že ne. Mohly a měly být větší.

V národních radách se začal projednávat zákon proti alkoholismu, toxikomanii a také proti kouření. Co návrhu říkáte? Měli jste možnost se k němu vyjádřit?

Mnohé se podařilo do zákonu dát. Například se jednoznačně zakazuje kouřit na schůzích, poradách a jednáních v uzavřených prostorách. Dále se zakazuje kouřit v místnostech, kde jsou nekuřáci. To je nové, protože doposud neměli nekuřáci zákonné odvolání. Nyní je jejich ochrana zakotvena v novelizovaném zákoníku práce i v navrhovaném zákoně proti alkoholismu a toxikamonii včetně kouření, kde je to vyjádřeno přesně a jednoznačně.
.
Co se týká propagace tabákových výrobků, vadí nám, že se na navrhuje, aby o tom, zda je nutná propagace omezit, nebo zakázat vůbec, rozhodovaly pouze národní výbory. Proč se například v potravinářských prodejnách mají cigarety propagovat na místech, která se nedají přehlédnout? Proč by na nich neměly být třeba výrobky vhodné pro racionální a zdravou výživu? Domnívám se, že by měla být alespoň nějaká jednoduchá metodika, která by určovala zásady, co se v této oblasti smí a co nesmí.

Zdroj: Archiv Rudého práva – archiv.ucl.cas.cz

Témata: kouření, Světová zdravotnická organizace

špatnýpřijatelnýdobrývelmi dobrývynikající

Diskuse

Přidat komentář

Příspěvky uveřejněné v diskusním fóru vyjadřují názory čtenářů, nikoliv redakce, která za jejich obsah nenese zodpovědnost. Neaktuality.cz má ale zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Pokud Váš komentář obsahuje urážky, pomluvy, výhrůžky, vulgarismy, spamy nebo vzbuzuje podezření z porušení zákona, vystavujete se riziku, že jej administrátor smaže.

Pátek 14. 5. 2021, včera měl(a) svátek Servác

RSS Manifest Redakce Registrace Reklama Pro média Kontakt