Označení Židů vstoupilo v platnost, poznáte je podle žluté šesticípé hvězdy

Označení Židů vstoupilo v platnost, poznáte je podle žluté šesticípé hvězdy zdroj: Wikipedia.org

19. 9. 2012, 18:17 | Martina Sotáková

stalo se 19. září 1941 ½ 20. stol.

Dnešním dnem vešlo v platnost nařízení o označení Židů Davidovou hvězdou s nápisem Jude. Od rána se v pražských ulicích objevovalo mnoho chodců s tímto označením židovského příslušenství.

Na ulicích a v tramvajích bylo toto označení Židů přijato ze strany arijského obyvatelstva s naprostým uspokojením, neboť teprve nyní se poznalo, kolik Židů se pohybuje ve vnitřní Praze.

Nechyběly ani hlasy, které vyjadřovaly překvapení nad tím, kolik lidí mělo označení židovského původu, aniž by svým zjevem a obličejem připomínali známé typy semitské. Právě proto se ukázalo správným toto označení, neboť většina těchto Židů, jimž jejich Židovský původ nebyl vepsán ve tváří, se velmi často vetřela na nejrůznějších veřejných místech mezi arijské obyvatelstvo a způsobovala tím četné nepříjemnosti.

Nyní bude v této věci pořádek a Židům bude znemožněno obtěžovati jakýmkoliv způsobem arijské obyvatelstvo. Několik židů se sice pokusilo v hlavních pražských ulicích o jakousi demonstraci tím, že nápadně na sebe upozorňovali, ale rázným zákrokem úředních činitelů byl zjednán v této věci pořádek.

Bohužel, vyskytly se případy, kdy jednotlivci byli viděni ve společnosti a nápadné družnosti s veřejně označenými Židy. Neuvědomili si ovšem, že proti takovýmto jednotlivcům bude co nejpřísněji postupováno a že budou donuceni nositi jako židumilové rovněž židovské označení, a že je postihnou všechna opatření, vztahující se na židovské obyvatelstvo, to je zejména přístup do veřejných místností, odnětí lístků na oděv aj.

Zejména nutno varovati majitele obchodů, aby netrpěli v prodejních místnostech a v kancelářích bratříčkování se Židy a dokonce již nikoliv ulehčování nákupů Židům, ať pokud se týče hodin, určených pro nákup, nebo jinak. Ode dneška jsou Źidé pod veřejnou kontrolou a je na každém z nás, aby dbal dodržování platných předpisů. (…)

Národní politika, 20. září 1941


Policejní nařízení o označování Židů ze dne 1. září 1941

Na základě nařízení o policejních nařízeních říšských ministrů ze dne 14. listopadu 1938 (Říšský zák. I., str. 1582) a nařízení o právu vydávati právní předpisy v protektorátu Čechy a Morava ze dne 7. června 1939 (Říšský zák. I., str. 1039) se v dohodě s říšským protektorem v Čechách a na Moravě nařizuje:

§ 1

(1) Židům (§ 5 Prvního nařízení k zákonu o říšském občanství ze dne 14. listopadu 1935 – Říšský zák. I., str. 1333), kteří dovršili šestý rok života, je zakázáno ukazovati se na veřejnosti bez židovské hvězdy.

(2) Židovská hvězda pozůstává ze šesticípé hvězdy velikosti dlaně, černě vytažené, ze žluté látky s černým nápisem “Jude”. Budiž nošena viditelně pevně přišita na levé náprsní straně části oděvu.

§ 2

Židům jest zakázáno,

a. obvod obce jejich bydliště opouštěti, nemají-li u sebe písemné dovolení místního  policejního úřadu;

b. nositi řády, čestné znaky a jinaké odznaky.

§ 3

§ § 1 a 2 se nepoužije

a. na židovského manžela žijícího ve smíšeném manželství, pokud jsou zde z manželství potomci a tito neplatí za Židy, a to ani tehdy, když manželství již nestává nebo jediný syn padl v přítomné válce;

b. na židovskou manželku při bezdětném manželství po dobu trvání manželství.

§ 4

(1) Kdo jedná proti zákazu § § 1 a 2 úmyslně nebo z nedbalosti, bude potrestán peněžitým trestem až do 150 ŘM nebo vazbou až do šesti týdnů.

(2) Policejní bezpečnostní opatření jdoucí dále jakož i trestní předpisy, podle nichž provinění propadá vyššímu trestu, zůstávají nedotčeny.

§ 5

Policejní nařízení platí též v protektorátu Čechy a Morava s tím, že říšský protektor v Čechách a na Moravě může přizpůsobiti předpis § 2, písm. a) místním poměrům v protektorátu Čechy a Morava.

§ 6

Policejní nařízení nabývá platnosti 14 dní po jeho vyhlášení.
V Berlíně dne 1. září 1941.

Říšský ministr vnitra
Z rozkazu
Heydrich

Říšský zák. I., str. 547., 5. 9. 1941, Věstník říšského protektora, č. 44/1941, s. 497

Křištálová kouleVěštecká koule

Žlutou Davidovu hvězdu o velikosti dlaně, černě obtaženou s černým nápisem  Jude, musí Židé nosit na levé straně hrudi. A to nejen na svrchním oděvu, ale i na všech spodních vrstvách.

Postupně budou všichni Židé nejen označeni, ale i zbaveni možnosti volného pohybu, práce, vzdělání a nakonec veškerých práv. Bude jim zabaven majetek v rámci arizace a postupně budou deportováni do ghett a koncentračních táborů, ve kterých většina z nich najde smrt.

Ve 21. století si ortodoxní Židé při protestu v Jeruzalémě obléknou pruhované vězeňské uniformy a připnou Davidovu hvězdu. Budou tím poukazovat na to, že jsou vylučováni ze společnosti. Mnoho politiků použití těchto symbolů, spojených s holocaustem, odsoudí, včetně ministra obrany Ehuda Baraka.

Zdroj: www.zidovskedejiny.cz, docs.google.com, www.fronta.cz, www.holocaust.cz, www.radio.cz, zpravy.ihned.cz

Témata: druhá světová válka, protektorát, Reinhard Heydrich, symbol, Židé

špatnýpřijatelnýdobrývelmi dobrývynikající

Diskuse

Přidat komentář

Příspěvky uveřejněné v diskusním fóru vyjadřují názory čtenářů, nikoliv redakce, která za jejich obsah nenese zodpovědnost. Neaktuality.cz má ale zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Pokud Váš komentář obsahuje urážky, pomluvy, výhrůžky, vulgarismy, spamy nebo vzbuzuje podezření z porušení zákona, vystavujete se riziku, že jej administrátor smaže.

Středa 14. 4. 2021, včera měl(a) svátek Aleš

RSS Manifest Redakce Registrace Reklama Pro média Kontakt