Pracující ČKD Sokolovo žádají přísný a spravedlivý trest zrádcům národa

Pracující ČKD Sokolovo žádají přísný a spravedlivý trest zrádcům národa zdroj: Levné knihy

3. 6. 2012, 17:02 | Jakub Hájek

stalo se 3. června 1950 50. léta

Praha – Včera se nádvoří závodu ČKD Sokolovo v Praze zamodralo montérkami dělníků, kteří se společně se všemi zaměstnanci sešli na celozávodní schůzi, aby vyjádřili své rozhořčení, hněv a nenávist proti skupině protistátních rozvratníků souzených před státním soudem v Praze.

Dělníci, kteří na schůzi přišli přímo od strojů, obraceli hlavy k vyvýšenému ochozu, kde stáli funkcionáři závodní rady, závodní organizace KSČ a nejlepší úderníci závodu. Slunce oslňovalo oči upřené na předsedu závodní rady, který přistupoval k mikofonu, aby promluvil o tom, co je předmětem rozhovorů v dílnách a kancelářích.

O procesu, v kterém zrádci národa, špioni západních imperialistů usvědčili sami sebe, že chtěli znovu uvrhnout náš lid do hrůzy války, do bídy a nezaměstnanosti. Proto se sešli pracující závodu Sokolova, aby si řekli, jak budou čelit těm, kterí se špionavými cestami chtějí zmocnit svých dřívějších zlatých koryt, kteří se proto neštítili připravovat proti vlastnímu národu válku.

Rozhořčení dělníci

Předseda závodní rady soudruh Jankovský hovoří přesvědčivou řečí: „Co dělali a chtěli vlastně ti bývalí páni fabrikanti, poslanci a doktoři, které žaluje naše republika? Oni poťouchle ve skrytu vynakládali všechny síly, aby připravili novou válku, aby americká letadla znovu bombardovala naši Prahu.

Vůdkyně spikleneckého hnutí Horáková s cynickým klidem doznává: „V době války by z naší činnosti logicky vyplývalo postavit se na stranu nepřítele.“ A jaký byl cíl, pro který byli ochotni tito lidé nechat téci v proudech slzy a krev našeho národa? Nic jiného než vrátit fabrikantům a velkostatkářům jejich majetky, které jsme jim my, sjednocený lid, po právu vzali.

Ano v boji za takové cíle se spojily všechny odrůdy nepřátel naší vlasti. Staří reakční rozbíječi dělnického hnutí z řad pravice národních socialistů a sociálních demokratů s klerikálními rozvratníky, trockistickými škůdci a bývalími továrníky. A pomáhala jim přitom mezinárodní reakce.

Přes zrádce Zenkla a Ripku i přímo byli ve spojení s agenty amerického, anglického, francouzského a i norského kapitálu. Že v této galerii nechybějí ani páni západní velvyslanci a diplomaté, tomu se už po mnohých zkušenostech nedivíme.“

Shromáždění napjatě sleduje celou řeč. Tváře montérů, frézařů, zámečníků, tváře lesknoucí se v slunci olejem strojů tvrdnou, když předseda hovoří: „Proces s reakčními spiklenci ukázal nám ještě další stránky, které musí zajímat nás kováky ze Sokolova.

Oni chtějí válku, my si vybojujem mír. Oni chtějí rozvracet jednotu našich řad, aby mohli v Československu obnovit kapitalismus. My se jetě těsněji semknem, abychom pod vedením soudruha Gottwalda vybudovali socialismus.

Oni se nebáli použít těch nejhnusnějších akcí proti nám. A my nebudeme odpovídat slovy. Činy, zlepšenou prací, zpevňováním plánu, socialistkými závazky pohřbíme naděje všech těch, kteří by chtěli znovu nastolit kapitalismus v naší zemi, a přejí si proto novou světovou válku!“

Hlas údernice Kofroňové

A dál nad továrním nádvořím závodu ČKD Sokolovo, nad nádvořím zaplněným moudrou ocelovou silou, zní pevný hlas údernice Kofroňové. Hluboké opovržení k těm, kteří chystali zvrat šťastného života pracujícího lidu, zní z každého jejího slova.

Z úst údernice Kofroňové zní pevně požadavek všech poctivých lidí našeho státu: „S hnusem se odvracíme od těchto vyděděnců národa a žádáme o jejich nejpřísnější potrestátní.“ A celé nádvoří ČKD Sokolovo bouří souhlasným potleskem.

Mládež opovrhuje zrádci

Jednadvacetiletý soudruh Šimánek, místopředseda výboru ČSM na závodě, se ještě pamatuje na „blahé“ doby první republiky. Pamatuje si, jak jeho maminka prala prádlo, které ušpinila rodina milostpánů za šest neděl a ona dostala za tuto dřinu 10 korun. Tátu, lakýrníka, propustili páni fabrikanti vždy po sezóně, aby mu nemuseli vyplácet remuneraci.

„Žili jsme v kolonii, kde v maličké místnosti bydlelo jedenáct lidí. Zatím si hověl pan Hejda ve vile, která byla postavena za peníze vydřené z dělníků. A takoví měli ještě to svědomí chodit mezi pracující a získávat je do svých odborů. Slibovali, že budou hájit zájmy pracujících a lhali.

Lhala i známá Fráňa Zemínová, která slibovala našim soudruhům po návratu z Košic radostnou spolupráci. Dnes ti samí lidé ukazují, čí zájmy hájí a s kým chtějí spolupracovat. Hájí zájmy bývalých fabrikantů o milionové bezpracné výdělky. Jsou to falešní hráči, kteří se ti do tváře stavějí sladce a do zad ti vrazí nůž.

Úderník Chlubna: Jsme lepší hospodáři než kapitalisté!

Soudruh Josef Chlubna, dnes jeden z nejlepších úderníků ČKD Sokolovo, pracoval v továrně již v době, kdy Hejda v ní „řediteloval“. Vzpomíny na práci v první republice hned spojuje se svým dnešním životen.

„Moc dobře znám politiku „buržoasně kapitalistických národohospodářů“, jak sám sebe Hejda při procesu označil. Setkával jsem se s ni na každém kroku u nás v závodě, kde pracuji od roku 1921. Aby si takoví Hejdové udrželi svých 71 000 korun měsíčně, vyhazovali statisíce dělníků za vrata továrny.

Když státní prokurátor říkal, že za tyto peníze by bylo živo sto dělnických rodin, vzpomněl jsem si na léta 1932 až 1936, kdy jsem patřil k tomu milionu nezaměstanných, které jsem u nás měli. Takoví Hejdové se nestarali, mám-li co dát jíst svým dvěma dětem, hlavně, že oni měli své koryto plné.

Oni chtějí válku. Chtěhá znovu rozbít naši továrnu, na kterou v roce 1945 shodili Američané 113 bomb, kterou jsme vlastníma rukama z trosek postavili a kterou vlastníma rukama budeme bránit před všemi rozvratnickými pokusy západách imperialistů a jejich agentů. Hejdové mně dali nezaměstnanost a bídu, vzali chleba mým dětem, lidová demokracie mně dává vše.

Pracuji v nástrojárně. Dělal jsem na dvou frézkách a můj syn také. A když šel na vojnu, řekl jsem si, že jej musím alespoň částečně zastoupuit. Pracuji již asi osm měsíců na třech frézkách, jedu na 360 % a beru na hodinu 42 až 48 Kčs. Nikdy jsem se neměl tak dobře jako dnes a budu ze všech svých sil pracovat proto, abychom se my všichmi měli ještě lépe.

Hejda se zbytečně chlubil svou pověstí „dobrého“ národohospodáře. Pod jeho vedením pracovala ČKD na zakázce 12 lokomotiv celý rok a dnes my, dělnická třída, která hospodaří na závodě, je uděláme za několik týdnů. Hejda vyhazoval dělníky z práce, aby měl větší zisky a mohl dále snižovat hladové mzdy, dnes my, dělníci, sami zvyšujeme výkony a zpevňujeme normy, protože chceme levněji vyrábět, abychom mohli lépe a radostněji žít.

My chceme mír a blahobyt pro všechen náš pracující lid. To je naše cesta, cesta k socialismu. A proto musíme tvrdou rukou odstranit všechny ty, kteří se jí snaží jakýmkoliv způsobem brzdit. Válku připravují, a proto s nimi musíme naložit jako s válečnými zločinci.

Zvýšíme bdělost a ostražitost!

Soudruh Hoffman je úderníkem v truhlárně. Když přistupoval k mikrofonu závodního rozhlasu, aby řekl všem svým spoludělníkům, jaké je jeho mínění o lidech, kteří jsou souzeni za špionář a podkopnou činnosti proti republice, nemusel mít nic napsáno na papíru. Dobře se pamatuje, jaký měl život dělník za prvé republiky a jak si žili páni ředitelé a předsedové správních ad.

„Imperialisté mají strach z vlastního dělnictva, že bude chtít takové vymoženosti jako máme my. Proto k nám posílají své záškodníky a špiony, aby mařili naši výstavbu. My však budeme ještě k větší usilovnosti pracovat a ještě více zvýšíme ostražitost v závodech.“

A potom vyhlašuje závazek své úderky. On a soudruzi Navrátil a Brychta již třikrát zpevnili časy při výrobě skříní pro nové byty budované v Kobylisích pro zaměstnance závodu. Zkrátili výrobní čas ze 45 hodin na 37 hodin. A nyní proto snahám všech rozvratníků stavějí svůj nový mírový závazek tím, že výrobní čas zkrátí o další hodinu.

Obžalovaná Horáková a její společnost si přáli bombardování Prahy a vraždění dětí. Úderník Hoffman se svou úderkou staví novou Prahu pro šťastný a radostný život všech přístích pokolení.

Odpověď dělníků z ČKD

Závazek soudruhů z truhlárny není ojedinělý. Podobné závazky uzavřelo v ten den dalších 21 soudruhů. Plněním těchto závazků bude v závodě ušetřeno 52 092 Kčs.

Soudruzi Mysliveček, Dvořák, Jegr, Maška, Pilát, zedníci, zpevnili normu při zalití roštu a při výkopu a zdění transformačních stanic z 254 hodin na 168 hodin a z 301 na 264 hodin.

Soudruh Hradecký z pístového sektoru zavazuje se pracovati na dvou strojích po dobu, než se vrátí spolupracovník z vojenského cvičení.

Soudruh Krejčík zpevňuje normu na 55 bednách z 12 hodin na 11 hodin. Soudruzi Kubata, Skrbek, Šebor ze šroubořezů v lokomotivce zavazují se trvale pracovat na 180 procent na 3 šroubořezech a 2 válcovacích strojích, při čemž je instalován další stroj Centrles, který přebírají do svého závazku.

Spravedlivý, zasloužený a tvrdý trest zrádcům!

V závěru projevu přijali zaměstnanci ČKD Sokolovo jednomyslně rezoluci, kterou zaslali státnímu soudu v Praze. V jejim závěru se praví:

„Závodní odborová skupina, jejimž členy jsme všichi do jednoho, učiní vše, aby splnění úkolů a politické uvědomění členstva bylo co nejlepší a nejvyšší. Tím zajistíme, že spekulace na rozbití ROH podobnými záškodníky jako je bývalý ředitel ČKD dr. Hejda, kterého známe velmi dobře z doby, kdy vykořisťoval dělníky z našeho podniku, se ukáží nemožné a směšné.

Jednání zrádců, pro něž náš slovník nemá dost výrazů, odsuzujeme co nejrozhodněji. V zájmu pracujícího lidu, v zájmu svobody a nezávislosti naší vlasti, vyslovte nad záškodníky spravedlivý, zasloužený a tvdý trest.

Rudé právo, 3. června 1950

Zdroj: Rudé Právo – Archiv.ucl.cas.cz

Témata: dělníci, komunismus, proces s Miladou Horákovou a spol.

špatnýpřijatelnýdobrývelmi dobrývynikající

Diskuse

Reaguji na komentář od: Lance

Zrušit reakci na tento komentář

Příspěvky uveřejněné v diskusním fóru vyjadřují názory čtenářů, nikoliv redakce, která za jejich obsah nenese zodpovědnost. Neaktuality.cz má ale zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Pokud Váš komentář obsahuje urážky, pomluvy, výhrůžky, vulgarismy, spamy nebo vzbuzuje podezření z porušení zákona, vystavujete se riziku, že jej administrátor smaže.

 • Proletáři všech zemí, polibte

  MoB, 3. 6. 2012 17:27

  Reagovat

  Proletáři všech zemí, polibte mi prdel…

 • zlatý socialismus. Můžete štvát

  Lance, 3. 7. 2012 22:43

  Reagovat

  zlatý socialismus. Můžete štvát jak chcete, ale vývoj je jasně na naší straně

  • Vaší? Kdo jste VY?

   MoB, 4. 7. 2012 11:46

   Reagovat

   Vaší? Kdo jste VY? (A proč nemluvíte za sebe, ale za jakési beztvaré cosi?) A jaký socík konkrétně máte na mysli, Čínu, Kubu nebo nedejbože KLDR? Víte vůbec o čem mluvíte?

  • Pevně doufám, že je

   Marwin, 22. 4. 2013 13:16

   Reagovat

   Pevně doufám, že je to myšleno ironicky.

 • Proč je na té

  Key, 3. 6. 2013 17:22

  Reagovat

  Proč je na té fotce Malcolm Reynolds?

Čtvrtek 15. 4. 2021, včera měl(a) svátek Vincenc

RSS Manifest Redakce Registrace Reklama Pro média Kontakt