Přehrada Desná se protrhla, voda napáchala obrovské škody

Přehrada Desná se protrhla, voda napáchala obrovské škody zdroj: Hrady.cz

18. 9. 2010, 16:48 | Jiřina Nováková

stalo se 18. září 1916 ½ 20. stol.

Albrechtice – Obrovská katastrofa, převeliké neštěstí a smutek. Na říčce Bílá Desná v Jizerských horách na severu katastrálního území obce Albrechtice v Jizerských horách se zhruba po roce své existence protrhla přehrada a smetla část obce Desná. Jedná se o největší katastrofu spojenou s přehradou v historii českých zemí.

Dnes v 15:30 upozornili kolemjdoucí dřevaři hrázného na pramínek vody o průměru asi 2 cm tryskající z hráze. Přehrada v té době ještě nebyla zcela napuštěná a obsahovala jen 290 000 m³ vody. Zděšený hrázný zavolal kanceláře vodního družstva. Správce stavby nařídil okamžitě otevřít oba havarijní uzávěry a přehradu vypustit.

Hrázný se společně s několika dělníky pokusil rozkaz splnit, ale nakonec jej bortící se hráz přinutila opustit „šoupátkovou místnost“ aniž by tento úkon dokončil (oba uzávěry se otevřely pouze z poloviny). To se stalo v 15:55. V 16:00 byl informován poštovní úřad v Desné, že „nějaký čas poteče korytem více vody“. V 16:15 přišla nová zpráva, oznamující protržení hráze a také žádost o alarmování hasičů a vyklizení obce.

V 16:15 se dlažba na návodní straně začala propadat a po další půlhodině se propadla až ke dnu. Zůstala pouze vrchní část ve tvaru mostu a i ta se za několik okamžiků zřítila do divokého proudu. Voda se z přehrady valila 18 m širokou průrvou a brala s sebou stromy i s kořeny. Po půl hodiny tak proudilo do údolí 150 m³ vody za sekundu. Když voda dorazila do Desné, nebyla její evakuace ani zdaleka ukončena a mnozí se ještě snažili zachránit příbuzné a majetek v zasažené zóně.

První stavbou, kterou voda z přehrady smetla, byla velká panská pila, kde s sebou vlna vzala připravené dříví. To způsobilo rozbítí všech domů stojících vlně v cestě. Velké množství vody a trosek sice zachytila železniční trať a viadukt v dolní části Desné, záplava však i tak postihla celé Tanvaldsko. Zůstala jen bezmocnost, spoušť a velký smutek.

Škody budou nedozírné. Velké ztráty na životech. Ti, kteří přežili, během chvíle ztratili veškerý svůj majetek. Brusírny skla a domy zmizely šmahem ve vlnách a mnoho domů je poškozeno. Kolik lidí je nezvěstných se ještě neví. Obrovská tragédie, šok a beznaděj.

Popis přehrady

Desná byla přehradou se sypanou hrází vybudovanou za účelem zabránění povodním. Pro sypanou hráz se stavitelé rozhodli, protože pevná skála, do které by bylo možné ukotvit hráz betonovou, ležela příliš hluboko pod vrstvami usazenin. Během stavby byla zemina v tělese hráze vždy po navršení 40 cm zhutňována válcováním. Aby výpustní štola se šoupátkovou věží nesedala, byla uložena na betonový rošt. Výpustní potrubí ve štole mělo vnitřní průměr 80 cm, bylo na jednom konci uzavíratelné ze šoupátkové věže a na konci druhém ze šoupátkové komory na vzdušné straně hráze.

[poll id=”11″]

Křištálová kouleVěštecká koule

Karel Podhajský, pověřený dozorem nad přehradou, neunese tíhu zodpovědnosti a po zprávě o protržení přehrady se zastřelí.

Několik dalších lidí stane před krajským soudem v Liberci. Soudní procesy s projektantem hráze a se stavebním podnikem budou trvat téměř 17 let. Budou sice v roce 1925 odsouzeni, ale posledním přelíčením roku 1931 budou viny zproštěni, protože soudní znalci označí za příčinu katastrofy geologickou poruchu hluboko pod hrází. Jejich podmínečné tresty jim budou prominuty již roku 1929 amnestií prezidenta republiky Tomáše Garrigua Masaryka.

Skutečných příčin protržení přehrady bylo několik. Patrně hlavní příčinou bylo neprovedení geotechnického průzkumu, ze kterého pak vyplynula závažná konstrukční pochybení, jejichž výsledkem bylo rozdílné sedání masy samotné hráze a výpustní štoly. Následkem toho došlo k narušení struktury hráze nad štolou a jejímu rozlomení.

Mimo tato pochybení se postupně objeví i další – nedostatečná kapacita přepadů, takže při větších záplavách mohlo dojít k přelití hráze. Kvůli finančním těžkostem stavebního družsva byl použit nekvalitní materiál a celá práce byla poněkud uspěchaná.

Zdroj: Wikipedia.org, Osadajizera.cz

Témata: katastrofa, povodně, přehrada, voda

špatnýpřijatelnýdobrývelmi dobrývynikající

Diskuse

Přidat komentář

Příspěvky uveřejněné v diskusním fóru vyjadřují názory čtenářů, nikoliv redakce, která za jejich obsah nenese zodpovědnost. Neaktuality.cz má ale zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Pokud Váš komentář obsahuje urážky, pomluvy, výhrůžky, vulgarismy, spamy nebo vzbuzuje podezření z porušení zákona, vystavujete se riziku, že jej administrátor smaže.

  • tam jsem se byl

    Kubaiss, 18. 9. 2010 17:30

    Reagovat

    tam jsem se byl pred nekolika lety podivat :-)

Pátek 14. 5. 2021, včera měl(a) svátek Servác

RSS Manifest Redakce Registrace Reklama Pro média Kontakt