Vedení záškodnického spiknutí patří k nejodpornějším zjevům ve službách imperialistů

Vedení záškodnického spiknutí patří k nejodpornějším zjevům ve službách imperialistů zdroj: Česká televize

2. 6. 2012, 20:08 | Jakub Hájek

stalo se 2. června 1950 50. léta

Praha – Náš lid nikdy nemůže zapomenout tváře těch, kteří v letech 1938 a 1939 v zájmu svých sobeckých třídních výsad a v zájmu dalšího kapitalistického vykořisťování pomáhali připravovat nejkrutější období dějin jeho země.

Nemůže a také nezapomíná na ty, kteří od slavného osvobození naši vlasti Sovětskou armádou využili jako agenti ve službách imperialistů všech prostředků, aby zvrátili náš lidově demokratický režim. Aby odtrhli naši zem od nejmocnější záštity její svobody a nezávislosti. Sovětského svazu.

Dnes přicházejí do této galerie nové portréty. Ne zcela neznámé, ale v té souvislosti a v tom společenství, jak je odhaluje právě probíhající velký proces před státním soudem v Praze, vidí je všechen náš lid poprvé.

Zkrachovaná reakce, vatikánští agenti a trockističtí záškodníci

Na lavici obžalovaných sedí banda zločinných živlů, mezi kterými není rozdílu. Od zkrachovaných reakčních politiků, bezohledných kariéristů, přes staré rozbíječe jednoty dělnické třídy, vatikánské agenty až k trockistickým záškodníkům.

Pochopitelně nechybí v této společnosti ani vyvlastnění fabrikanti – milionáři, kteří byli imperialistům zárukou, že vedení záškodnického spiknutí bude míti vždy správnou linii.

Všem byla vlastní zavilá nenávist k Sovětskému svazu, ke všemu pokrokovému, co zabraňuje kapitalistům vykořisťovat a starým zaprodancům hřát se za své služby na jejich výsluní. Pohrdali lidem a hluboce jej nenáviděli.

Členové vedení záškodnického spiknutí proti republice patří jistě k nejodpornějším zjevům ve službách západních imperialistů. Proces s nimi podává o tom od první hodiny svého zahájení nejvýraznější svědectví.

Vždyť, z čeho je žalována tato vedoucí skupina spiknutí, čeho chtěla dosáhnout? Je žalována z nejtěžších zločinů, jakými je velezrada, špionáž, připrava ozbrojeného protilidového puče. Používali přitom všech prostředků, od teroru až po hanebné zneužívání náboženských citů.

Válka proti vlastní zemi, to byl ze všech tak zvaných programů, kterými chtěli dále klamat lid, než by se dostali plně k moci, jejich nejvlastnější program.

Zrádná emigrace

Obžalovaná Horáková přiznala první den procesu: „V době války logicky z celé naší činnosti vyplývalo, postaviti se na stranu nepřítelovu.“

Proto nesedí tito bývalí politikáři a nositelé vykořisťovatelského systému na lavici obžalovných sami. Spolu s nimi je zde souzena naše zrádná emigrace, s níž obžalovaní byli nejtěsněji svázáni a spojeni. Zrádní emigranti v čele se Zenklem a Ripkou to byli, kteří obžalovaným zasílali rozbory mezinárodní situace, plné válečného štvaní i pokynů, jak toto štvaní stupňovat, a pomáhat tak k posilování autority těchto zahraničních zrádců u jejich imperialistických chlebodárců.

Tam, kde nestačily ruce zrádných emigrantů k předávání pokynů, tam byly připraveny podle plánů z Wall Streetu ruce amerických diplomatů i ruce diplomatů zmarhsallizovaných zemí a titovců. Také jejiích řízení záškodnického spiknutí byla zaměřena k jednomu cíli: k útočné válce.

„Nesmíme nikdy zapomínat, že nástrojem válčení atomových štváčů, nástrojem války jsou české a slovenské reakční živly, ať už doma či v emigraci, pro něž je válka opravdu jedinou nadějí na porážku našeho režimu a obnovu kapitalismu.“ — Klement Gottwald

Cílem tohoto komplotu bylo zbavit náš lid národní samostatnosti, vyrvat z jeho rukou, co si krví a prací vydobyl, jeho naplno běžící továrny, jeho pole, připravovaná k nejbohatějším sklizním, vzít mu všechny revoluční vymoženosti stále bohatšího a kulturnějšího života. A prostředek, jak dosáhnout, aby byly zase kapitalistům dány vplen továrny, velkostatkářům vesnice, vidí naše domácí i zahraniční reakce ve válce, vedené západními imperialisty proti Sovětskému svazu a zemím lidové demokracie.

To je smysl a obsah jejich ilegální a protistátní činnosti; proto žádný poctivý a čestný člověk nemůže již být zmaten frázemi reakčního podzemí o „svobodě“, „demokracii“ atp. Protokoly procesu o tom, jaký obsah oni dávají těmto slovům, podávají nejvýmluvnější svědectví.

Bezohlední váleční štváči

Ve svém záští, ve své sobecké zaslepenosti a hluboké nenávisti vůči lidu, který se stal pánem ve své zemi, šli reakční spřeženci ve svých plánech tak daleko, že počítali s bombardováním našeho hlavního města. A obžalovaná Horáková svou výpovědí považuje za samozřejmé, že budou zasaženy všechny cíle, že bude hromadně vražděno obyvatelstvo.

V době, kdy náš lid dává všechny své síly mírové výstavbě, jeho nepřátelé usilují tuto výstavbu všemi prostředky mařit. A není náhodou, že reakční spiklenci osnují své plány podle nacistického vzoru, že používají jejich slovníku i jejich metod. Vždyť také jejich dirigenti za oceánem jsou v každém směru horlivými následovníky Hitlera.

Ti na lavici obžalovaných – to je součást imperialistického tábora války. Hlásili se k němu a dnes přiznávají svou příslušnoust k němu. Jejich existence, jejich činy jsou svědectvím toho, jak také na naší domácí frontě je nutno konkrétně vést boj za trvalý mír. Jak je nutno zvýšit revoluční bdělosti a ostražitost na všech úsecích našeho života!

Jak prohlásil president republiky soudruh Klement Gottwald: „My k boji za záchranu míru přispíváme hlavně tím, že budujeme u nás socialismus a že na vlastní půde odhalíme všechno, co ještě napomáhá válečnému štvaní nebo přípravám války, že dále budeme odhalovat naši reakci. Budovat socialismus, potřít a rozbít reakci, izolovat ji, ukázat lidem její hnusnou tvář to je náš přínos pro udržení míru.

To vše si náš lid uvědomuje tváří v tvář souzeným desperátům. Vidí zároveň svou mohutnou sílu, kterou je s to rozdrtit v zárodku každý zločinný plán těch, kteří se pokoušejí připravit jej o ovoce jeho práce a jeho úsilí. Vidí mohutnou sílu svojí země, pevné součásti neustále sílícího světového tábora míru, vedeného Sovětským svazem, spolehlivou zárukou porážky všech zločinných plánů nepřátel lidstva.

Rudé Právo, 2. června 1950

Zdroj: Rudé Právo – Archiv.ucl.cas.cz

Témata: komunismus, proces s Miladou Horákovou a spol.

špatnýpřijatelnýdobrývelmi dobrývynikající

Diskuse

Přidat komentář

Příspěvky uveřejněné v diskusním fóru vyjadřují názory čtenářů, nikoliv redakce, která za jejich obsah nenese zodpovědnost. Neaktuality.cz má ale zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Pokud Váš komentář obsahuje urážky, pomluvy, výhrůžky, vulgarismy, spamy nebo vzbuzuje podezření z porušení zákona, vystavujete se riziku, že jej administrátor smaže.

  • Pro mě jsou nejodpornější

    MoB, 3. 6. 2012 19:01

    Reagovat

    Pro mě jsou nejodpornější zjevy lidé, kteří se na této justiční vraždě (a dalších komunistických zločinech) podíleli. Zvlášť je mi líto, že tehdejší prokurátorka dostala milost.

Neděle 12. 7. 2020, včera měl(a) svátek Olga

RSS Manifest Redakce Registrace Reklama Pro média Kontakt