Výstavba socialismu dokončena, Československo přijímá novou ústavu

Výstavba socialismu dokončena, Československo přijímá novou ústavu zdroj: Wikipedia.org

11. 7. 2011, 14:41 | Michal Ozogán

stalo se 11. července 1960 60. léta

Praha – Jasným rozhodnutím, kdy všichni soudruzi Národního shromáždění hlasovali jako jeden muž, byla dnes přijata nová ústava. Po patnácti letech tvrdé práce a potu pracujících se naše společnost konečně může pyšnit přídomkem socialistická a být tak už jen krůček od zavedení úplného komunismu.

Po celonárodní diskuzi, kdy se na 4 miliony pracujících kladně vyjádřilo na rozhodnutí Národního shromáždění, bylo rovněž rozhodnuto o změně názvu naši republiky. Od dnešního dne budeme světu známi jako Československá socialistická republika.

Byl rovněž ustanoven i nový státní znak, který by měl vzdát úctu husitům, vyobrazením pavézy, a bratrům ze Sovětského svazu rudou hvězdy na hlavě lva. Rovněž je na něm vyobrazena spřízněnost Čechů a Slováků. V nové ústavě se praví: „Státní znak Československé socialistické republiky tvoří červený štít tvaru husitské pavézy s pěticípou hvězdou v horní části, na kterém je bílý dvouocasý lev nesoucí na hrudi červený štítek s modrou siluetou Kriváně a vatrou zlaté barvy. Kresba znaku je zlatá.“

Zatímco ústava z 9. května vzniknuvší z národní a demokratické revoluce pouze otevírala brány pro budováni socialismu, tak nyní jsou tyto prvky pevně zakotveny v základech republiky a je rovněž nastíněn i její další směr. V samotné ústavě je přesně napsáno: „Všechno naše usilování směřuje nyní k tomu, abychom vytvářeli materiální a duchovní předpoklady pro přechod naší společnosti ke komunismu.“

Aby toto úsilí nebylo nikdy zpomaleno, či dokonce zastaveno, tak vedoucí úlohu ve státě získává Komunistická strana Československa, která nás povede do dalších let blahobytu. Přesně, jak je psáno v hlavě první: „Vedoucí silou ve společnosti i ve státě je předvoj dělnické třídy, Komunistická strana Československa, dobrovolný bojový svazek nejaktivnějších a nejuvědomělejších občanů z řad dělníků, rolníků a inteligence.“

Plné znění naší nové socialistické ústavy

Ve světě vyvolal tento náš krok veliký ohlas. Pracující v kapitalistických zemích po podobném dokumentu nyní sami touží, protože sami musí soužit pod útlakem kapitalistických buržoazních ústav, které potlačují jejich základní občanská práva. Naše socialistická ústava nic takového nepřipouští a navíc zajišťuje pro své občany některé výhody jako: právo na práci, vzdělání, odpočinek a také samozřejmě rovnoprávnost bez ohledu na pohlaví, národnost či rasovou příslušnost.

Dvojnásob to platí u Čechů i Slováků a novou ústava toto bratrské spojení potvrzuje: „Oba národy, které vytvořily Československou republiku, Češi a Slováci, žijí v bratrské shodě. Společné budování socialismu umožnilo, aby Slovensko záhy překonalo svou někdejší zaostalost a povzneslo se na vysokou úroveň v průmyslu i v zemědělství.“

Nechť se nová ústava stane další významnou etapou naší vyspělé socialistické společnosti, kdy se bude zvyšovat našeho hospodářské síla, obranyschopnost země a hlavně blahobyt našeho lidu. Nechť cesta ke komunismus pokračuje.

Ústavu Československé socialistické republiky si můžete také stáhnout v celém znění.

Zdroj: Rudé právo

Témata: komunismus, ústava

špatnýpřijatelnýdobrývelmi dobrývynikající

Diskuse

Přidat komentář

Příspěvky uveřejněné v diskusním fóru vyjadřují názory čtenářů, nikoliv redakce, která za jejich obsah nenese zodpovědnost. Neaktuality.cz má ale zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Pokud Váš komentář obsahuje urážky, pomluvy, výhrůžky, vulgarismy, spamy nebo vzbuzuje podezření z porušení zákona, vystavujete se riziku, že jej administrátor smaže.

Neděle 31. 5. 2020, včera měl(a) svátek Ferdinand

RSS Manifest Redakce Registrace Reklama Pro média Kontakt