Zaniká Německá evangelická církev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Zaniká Německá evangelická církev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zdroj: Academic.ru

4. 5. 2011, 14:29 | Jiřina Nováková

stalo se 4. května 1945 ½ 20. stol.

Praha – Důsledkem vysídlení Němců z Československa zanikla dnešním dnem Německá evangelická církev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Německy pod názvem DEK – Deutsche Evangelische Kirche in Böhmen. Původně byla evangelickou církví v Československu, která vznikla po první světové válce a po vzniku Československa osamostatněním česko-moravsko-slezských sborů evangelické církve augsburského a helvetského vyznání v bývalém Rakousku.

Historie církve

Po první světové válce a tedy rozpadu Rakousko-Uherska se německé evangelické sbory v českých zemích oddělily od evangelické církve a spojily v samostatné církevní společenství pod jménem Německá evangelická církev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Církev přijala lutherskou konfesi. Důsledkem toho bylo organizováno i několik německých reformovaných (helvétských) sborů a proto tato církev neměla ve svém názvu uvedeno vyznání. Nejvíce členů měla mezi německým obyvatelstvem ve velkých průmyslových městech. Sídlo církevního presidenta bylo v Jablonci nad Nisou.

Sdružení německých, českých a polských věřících

Německá evangelická církev – DEK sdružovala i české a polské věřící. Avšak německý ráz církve si zabezpečila výslovným ustanovením, že přičleněním neněmeckých sborů zůstane národnostní charakter církve nedotčen.

Otázka zapojení Německé evangelické církve – DEK do nacistických organizací je velmi kontroverzní a doposud neprobádanou oblastí. Je zřejmé, že řada členů a farářů církve byla v předválečném Československu zapojeno do Sudetoněmecké strany. Faktem je taky to, že tato strana se v této době ještě neprofilovala nacisticky.

Křištálová kouleVěštecká koule

Církevní matriky převzaly do správy okresní národní výbory a veškerý majetek církve byl zkonfiskován.

Jednalo se o více než stovky kostelů a kaplí, církevní domy, farní budovy, obytné domy, školní budovy, desítky hřbitovů, sociální ústavy a statky.

Bezprostředně po válce se vedení Německé evangelické církve pokusilo zachránit majetek církve spojením s Českobratrskou církví evangelickou. Především komunisté se naopak pokoušeli veškerý majetek církve zkonfiskovat. Tento spor o majetek církve však až do roku 1948 nebyl vyřešen a zvrat v situaci nastal až s komunistickým převratem.

Církevní budovy byly přiděleny především Československé církvi a Českobratrské církvi evangelické.

Témata: církev, Německo, Sudety

špatnýpřijatelnýdobrývelmi dobrývynikající

Diskuse

Přidat komentář

Příspěvky uveřejněné v diskusním fóru vyjadřují názory čtenářů, nikoliv redakce, která za jejich obsah nenese zodpovědnost. Neaktuality.cz má ale zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Pokud Váš komentář obsahuje urážky, pomluvy, výhrůžky, vulgarismy, spamy nebo vzbuzuje podezření z porušení zákona, vystavujete se riziku, že jej administrátor smaže.

Neděle 23. 2. 2020, včera měl(a) svátek Petr

RSS Manifest Redakce Registrace Reklama Pro média Kontakt