Země se zatřásla, až krovy kostelů popadaly

Země se zatřásla, až krovy kostelů popadaly zdroj: Wikipedia.org

15. 9. 2010, 11:55 | Petr Kindlmann

stalo se 15. září 1590 starší

Vídeň – Pravdivé noviny o znamenitém a strašlivém zemětřesení, kteréž se v Slezsku, Moravě a po všech Rakousích, obzvláště pak Vídni stalo a co za velikou škodu na kostelích a domech učinilo 15. dne měsíce září tohoto 1590. léta

V noci o dvanácté na půl orloji takové hrozné strašlivé a neslýchané zemětřesení se stalo, čehož se lidé velmi lekli a takové zemětřesení nejvíce bylo, když jedna hodina udeřila, od čehož se všecko město Vídeň zatřáslo tak, že z věže při kostele Sv. Štěpána celé štukoví skrz střechu od kostela přepadlo, a tak ji roztřáslo, že tuž věž snésti dáti se vůle svá.

Dále pak u Šotské brány při kostele věži všechnu svrhlo a půl kostela zbořilo, pod kteraužto věží měl jeden člověk trám, co chléb prodával a v něm každou noc léhal. Ten trám z tej věže kamením všecken zbořen a tomu člověku nic ublíženo není ješto kamení všudy a kolo něho leželo, což veliký div jest.

Též také hostinský dům u zlatého Slunce všechen zbožilo a v něm několik osob zabilo, totiž hospodyni, dceru její, matku hospodyninu, dva kupce, jednoho posla z Lince…

Protož jistotně dosti příčin máme, abychom hříchu přestanůce pokání činili pána Boha za milost prosili, a nový křesťanský život naše vzali. Tak také my čistým srdcem hotovi bejti a příští pána Ježíše Krista očekávati máme k tomu nám pán Bůh dopomoci ráčí. Amen

Křištálová kouleVěštecká koule

Zemětřesení mělo epicentrum v rakouském Neulengbachu. Zatímco Vídeň pocítila sílu osmi stupňů na Mercalliho stupnici, do Království českého proniklo zemětřesení o síle šesti stupňů. V celé střední Evropě vybíhali pomatení lidé ze svých domů, kteří netušili, co se děje. Protože byly škody způsobeny především na církevních stavbách, mohlo sloužit kazatelům k morálním kázáním a vydáváním novin, ve kterých varovali před hříšným jednáním lidí, kteří jinak budou potrestáni.

Zdroj: SOA Třeboň, Historica Třeboň, inv. č. 6727, sign. 5499.

Témata: církev, zemětřesení

špatnýpřijatelnýdobrývelmi dobrývynikající

Diskuse

Přidat komentář

Příspěvky uveřejněné v diskusním fóru vyjadřují názory čtenářů, nikoliv redakce, která za jejich obsah nenese zodpovědnost. Neaktuality.cz má ale zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Pokud Váš komentář obsahuje urážky, pomluvy, výhrůžky, vulgarismy, spamy nebo vzbuzuje podezření z porušení zákona, vystavujete se riziku, že jej administrátor smaže.

  • Pár otčenášů to jistě

    VladimirGroch, 15. 9. 2010 14:25

    Reagovat

    Pár otčenášů to jistě u Boha spraví…

Úterý 11. 8. 2020, včera měl(a) svátek Vavřinec

RSS Manifest Redakce Registrace Reklama Pro média Kontakt