Dusíkárny v Ostravě se zavazují splnit plán na 115,3 procenta

Dusíkárny v Ostravě se zavazují splnit plán na 115,3 procenta zdroj: SXC.hu

25. 5. 2011, 7:54 | Jakub Hájek

stalo se 25. května 1950 50. léta

Ostrava – Osazenstvo Dusíkáren, n. p. v Ostravě III, plníc úkoly pětiletého plánu a linii IX. sjezdu KSČ i únorového zasedání ÚV KSČ t. r., uvědomuje si nutnost vytrvalého boje za světový mír. Víme, že imperalisté z Wall Streetu by znovu chtěli vyvolat krvavou válku a že tyto jejich plány je nutno znemožnit.

Do boje proti válečným štváčům se zapojily miliony lidí na celém světe, které nacházejí pevnou oporu v SSSR, houževnatém bojovníku za mír. Miliony lidí svými podpisy vyslovují svůj nesouhlas se stockholmskou resolucí Světového výboru obránců míru, odsuzujícího atomovou pumu. Také my dáváme své podpisy pod tuto resoluci. Boj za mír posilujeme i svými zvýšenými výkony a úspěšným splňováním a překračováním úkolů pětiletého plánu. To je naše nejlepší odpověď všem, kteří se znovu pokoušejí vyvolat světové krveprolití.

Mírový závazek ke Dni horníků

Rozhodli jsme se proto po příkladu našich horníků, s nimiž jsme svou výrobou úzce spojeni, vyhlásit k letošnímu Dni horníků jako výraz odhodlání bojovat za mír a socialismus v naší vlasti, tento svůj mírový závazek:

Úkoly uložené nám pětiletým plánem od počátku roku do 31. 8. 1950 splníme na 115,3 %. Při plnění našich závazků se soustředíme zvláště na nejdůležitější jmenovité úkoly, které budeme plnit v červnu až srpnu takto:

v červnu 130,2 %
v červenci 134,2 %
v srpnu 130,2 %

Pro jednotlivé jmenovité úkoly se zavazujeme plniti plán v červnu až srpnu průměrně takto:

Zvýšená produkce hnojiv, rozpouštědel i polotovarů pro koželužny

Abychom umožnili žvýšenou výrobu umělých hnojiv, zavazujeme se, že splníme plán výroby polotovaru č. I na 140,4 %. Plán výroby polotovaru č. II na 148 %. Z těchto polotovarů zavazujeme se plniti plán výroby u dusíkatého hnojiva II. na 156 procent, u dusíkatého hnojiva III. 148 %.

Abychom pomohli našemu lékařskému průmyslu k zvyšování výroby, zavazujeme se plniti plán výroby u rozpustidla č. I na 138 %, plán výroby rozpustidla č. II na 145 %. K umožnění zvýšení výroby umělých hmot budeme plniti plán výroby polotovaru na 110 %. Plán výroby polotovaru pro koželužny budeme plnit na 114,7 %. Plán výroby vzácných plynů pro naše žárovkárny budeme plnit na 140 %. Plán výroby čistých chemikálií splníme za červen až srpen 1950 na 264 %.

Splnění tohoto našeho mírového závazku zajistíme především tím, že správa závodu rozplánovala jednotlivé druhy výroby na výrobny, výrobní skupiny a dny tak, aby zaměstnanci znali svůj úkol.

Dále zajistíme plnění svého mírového závazku tím, že byla odsunuta rekonstrukce jedné z nejdůležitějších našich výroben pro naléhavou potřebu našich produktů v zemědělství až do doby, kdy potřeba těchto produktů bude dostatečně kryta v závodech nových. Zároveň se osazenstvo zavazuje, že zastaralé aparatury této výrobny bude udržovat ve stavu způsobilém k plnění zvýšení výroby. Dalším zajistění bude využití kapacity výrobních zařízení až na 97 % theoretické možnosti.

Zpřísnili jsme a vypracovali technicko-hospodářské normy, které nám umožňují zhospodárňovat výrobu úsporou surovin, pomocných hmot a energií a zaručit kvalitu výrobků.

Splnění závazků dále umožníme realisací 13 zlepšovacích návrhů

Zkrácení ztrátových časů, způsobených nedostatkem specialistů údržbářů i zacvičených provozářů, zajistíme nasazených dobrobolných brigád, sestavených z potřebných odborníků v počtu devíti kolektivů.

Zároveň všechny tyto závazky jsou podloženy a zajištěny kolektivními závazky jednotlivých výroben i individuálními závazky jednotlivců.

Aby bylo zaručeno řádné a rovnoměrné plnění mírového závazku, je nutná pružná a neustálá kontrola. Vedení závodu bude provádět denně běžnou provozní kontrolu a zvolená komise ze zástupců vedení závodu, závodní organisace KSČ, závodní rady, předsedy výrobního výboru a 2 úderníků bude mírový závazek kontrolovat a hodnotit týdně, měsíčně a za celé období. Výsledky bude dávat na vědomí akční trojce, výboru závodní organisace KSČ a závodní radě. Závodní složky budou jednou za měsíc hlásit dosažené výsledky okresnímu výboru KSČ a okresní odborové radě a jednou měsíčně krajskému výboru KSČ a krajskému výboru Svazu lučba.

Budováním socialismu ke světovému míru!

Svým závazkem chceme vyjádřit svůj pevný postoj v táboře míru, pokroku a demokracie a své odhodlání bránit mír. Současně chceme dokázat, že jsme pochopili, že budování socialismu je nedílnou součást světového míru, za kterým stojíme.

Současně vyzýváme pracující ostatních chemických závodů v Ostravském kraji, aby se připojili svými mírovými závazky a ke Dni horníků a k nám a dali tak větší váhu svým podpisům na stockholmské resoluci. Následují podpisy správy závodu a závodní organisace KSČ.

Rudé Právo, 25. 5. 1950, str. 6

Zdroj: Archiv Rudého Práva –archiv.ucl.cas.cz

Témata: komunismus, Rudé Právo

špatnýpřijatelnýdobrývelmi dobrývynikající

Diskuse

Přidat komentář

Příspěvky uveřejněné v diskusním fóru vyjadřují názory čtenářů, nikoliv redakce, která za jejich obsah nenese zodpovědnost. Neaktuality.cz má ale zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Pokud Váš komentář obsahuje urážky, pomluvy, výhrůžky, vulgarismy, spamy nebo vzbuzuje podezření z porušení zákona, vystavujete se riziku, že jej administrátor smaže.

Čtvrtek 19. 9. 2019, včera měl(a) svátek Kryštof

RSS Manifest Redakce Registrace Reklama Pro média Kontakt