Zemřel Napoleon Bonaparte

Zemřel Napoleon Bonaparte zdroj: websitehome.co.uk

5. 5. 2010, 0:01 | Jan Kunčík

stalo se 5. května 1821 19. stol.

Svatá Helena – Francouzský císař Napoleon Bonaparte se před několika lety vzdal Velké Británii v naději na politický exil, ale britská vláda rozhodla o jeho deportaci na ostrov Svaté Heleny, kde jako zajatec Britů dnes, 5. května 1821, zemřel.

Napoleon Bonaparte (1769 – 1821) byl francouzský císař a vojevůdce, jenž navždy bude klíčovou osobností historie a ikonu vojenství přelomu 18. – 19. století.

Narodil se na Korsice do rodiny nepříliš zámožného příslušníka úřednické šlechty. Již v devíti letech jej otec i s jeho starším bratrem Josefem odvezl do Francie, kde jako stipendista studoval v místních vojenských školách. Po smrti otce, ve svých 16 letech, převzal starost o rodinu, přerušil studia a vstoupil jako podporučík do armády. Strmý vzestup jeho kariéry nastal ve chvíli, kdy se jako dělostřelecký důstojník zapříčinil o dobytí pevnosti Toulon (1793) a byl povýšen do hodnosti brigádního generála. Když pak v roce 1795 v pařížských ulicích úspěšně potlačil royalistické povstání, stal se v pouhých šestadvaceti letech divizním generálem a převzal velení nad armádami vnitřní a pařížské oblasti. Následujícího roku byl na návrh Lazare Carnota jako hlavní opora direktoria pověřen velením nad francouzskou armádou v Itálii. Zde se chopil nabízené příležitosti, tehdy nejhorší evropské vojsko proměnil v kvalitní údernou sílu a spolu s ním vykročil na devatenáct let trvající dráhu vojevůdce a dobyvatele.

V roce 1799, po ne příliš vydařené vojenské kampani v Egyptě, se postavil proti moci Direktoria a stal se čelním ze tří vládnoucích konzulů. Od roku 1800 nadále zastával doživotní funkci prvního konzula a o čtyři roky později jej senát zvolil francouzským císařem. Vládu si za téměř nepřetržitého válečného stavu podržel až do roku 1814, kdy byl po tragické kampani do Ruska vojsky VI. spojenecké koalice zatlačen až k francouzské metropoli a vlastními maršály přinucen abdikovat. Po této „zradě“ byl poslán do vyhnanství na ostrov Elba, odkud po necelém roce internace uprchl a bez jediného výstřelu opět obsadil císařský trůn. Francie se však dostala do vojenskopolitické izolace a Napoleonovo druhé císařství nepřežilo více než sto dní. Veškeré jeho naděje skončily porážkou od pruské a anglo-batavské armády v bitvě u Waterloo. Napoleon byl okolnostmi přinucen abdikovat podruhé a sám o své vůli se vydal do rukou spojenců. Ti jej bez velkých průtahů odsoudili k doživotnímu pobytu na ostrově Svatá Helena. Zde také ve věku jednapadesáti let zemřel.

Za svůj život svedl okolo šedesát bitev, tedy více než Alexandr Makedonský, Hannibal, Caesar a Suvorov dohromady, a po další téměř celé jedno století byla vojenská teorie i praxe posuzovaná podle jeho pravidel a přizpůsobována jeho pojetí válečnictví. Za Napoleonovy éry se Francie změnila ze stavovského feudálního státu v sociálně i občansky nově strukturovanou společnost a určovala politický trend ve značné části Evropy. Mimo jiné provedl reformu vnitřní správy a v roce 1804 vydal nový občanský zákoník (Code civil), jenž se stal vzorem pro další evropské země a tvoří základ francouzského práva. Avšak Napoleonovo jméno nebývá spojováno jen se superlativy. Kdykoliv je připomínána jeho genialita a obdivuhodná vytrvalost v úsilí o dosažení vytyčeného cíle, nezůstává opomíjena jeho lhostejnost k lidem, v nichž viděl jen prostředky a nástroje. Díky tomuto přístupu sice dokázal ze svého národa získávat i skryté rezervy, avšak další památkou na jeho panování byla nesmírně vysoká oběť téměř půl milionu francouzských mužů, padlých na četných evropských bojištích.

Zdroj: wikipedia.org

Témata: panovník, úmrtí

špatnýpřijatelnýdobrývelmi dobrývynikající

Diskuse

Přidat komentář

Příspěvky uveřejněné v diskusním fóru vyjadřují názory čtenářů, nikoliv redakce, která za jejich obsah nenese zodpovědnost. Neaktuality.cz má ale zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Pokud Váš komentář obsahuje urážky, pomluvy, výhrůžky, vulgarismy, spamy nebo vzbuzuje podezření z porušení zákona, vystavujete se riziku, že jej administrátor smaže.

Pondělí 25. 5. 2020, včera měl(a) svátek Jana

RSS Manifest Redakce Registrace Reklama Pro média Kontakt