Veliká bitva u Bouvines

Veliká bitva u Bouvines zdroj: Wikipedia.org

27. 7. 2010, 17:44 | Petr Kindlmann

stalo se 27. července 1214 starší

Bouvines, Francie„Do zbraně, páni! Do zbraně!“ Začalo se rozléhat na polích u Bouvines a král francouzský Filip II. August se vrhl do boje. Ve francouzských šicích zazněla po modlitbách promluva: „Páni rytíři, pole je rozlehlé, roztáhněte své řady, ať vás nepřítel neobklíčí.“ Proti nim vyrazili Vlámové a Němci pod vedením Oty IV. Brunšvického, císaře Svaté říše římské a krále italského.

„Smrt francouzům!“ Zvolával rytíř Eustac z Malenghinu jen pár okamžiků předtím, než jeho tělo rozřízl francouzský nůž od brady až k srdci. Jinde vévoda burgundský padl ze zabitého koně. Druzi mu podali náhradního a on se neobyčejnou zuřivostí vrhl na nepřátele doslova hlava nehlava. Ve vřavě hrozivé bitvy se událo mnoho počestných činů. Když se po únavných bojích osvěžoval hrabě ze Saint-Polu, spatřil svého rytíře v oblíčení nelítostných nepřátel. Se svým koněm se vrhl přímo do shluku nepřátel a probodl je svým kopím. Svého druha pak s mečem udatně a zdárně bránil po jeho boku.

Po mnoha dalších šarvátkách se strhla úžasná vřava, všichni muži nehledě na stranu byli sráženi na zem, neboť bojovali se skvělou udatností. Zlotřilí Vlámové v bitvě využili své krátké nože, kterými mohli zápasit daleko obratněji než s těžkými dlouhými meči. I tu se jednomu francouzovi Gérardovi Svině podařilo uštědřit menší ránu králi Otovi. I když rána nepronikla masivním brněním, Ota zbaběle utekl zanechaje v bitvě svůj lid. „Ota prchá, dnes jej již neuvidíme stát proti nám čelem“ se ozvalo. A nedlouho poté byl jeho opuštěný šik rozmetán. Svého krále postupně následovali i vévodové a rytíři.

Až nakonec padli, utekli, nebo byli zajati všichni rytíři krále Oty. Zbylo už jen sedm set pěších seržantů. Proti nim nastoupil Tomáš ze Saint-Valéry a téměř beze ztrát je všechny porazil. Poté se rozezvučely trubky na znamení konce bitvy, kterou Francouzi vyhráli. Král Filip se zachoval velkoryse a nepronásledoval dále své nepřátele. Ani zajatce nepopravil a urozené muže poslal do vězení.

Stalo se tak v neděli šestý den před srpnovými kalendami léta páně tisícího dvoustého čtrnáctého podle vyprávění Viléma Bretaňského. Všechen lid Francie jest srdečně pozván na bohaté slavnosti – radostné tance a hostiny pořádané na počest vítězného krále Filipa.

Křištálová kouleVěštecká koule

V bitvě u Bouvines 27. Července 1214 se proti sobě střetla dvě vojska složená z rytířů a urozených pánů velkých západoevropských armád – Francie proti koalici Anglie, Německa (Svaté říše římské) a Flander. Na rozdíl od křížových výprav to byla bitva vyrovnaná bitva, kde na obou stranách zuřivě bojovali muži významných evropských rodů. Svým vítězstvím francouzský král sjednotil svou zem a na několik staletí ji připravil do dalších bojů proti Anglii. Bitvou zanikly anglické državy ve Francii – tzv. Anjouovské impérium. Zatímco na straně Francie si mohla země postupně vybudovat impérium trvající dodnes, naopak porážka vedla k oslabení moci krále v Anglii. Na něm si vymohla anglická šlechta přijetí Magny charty, jednoho z nejdůležitějších dokumentů, který následovala Listina svobod. Zdroj: Wikipedia.org

Zdroj: Georges DUBY, Neděle u Bouvines 27. červenec 1214, Praha 1997.

Témata: bitvy, Křížové výpravy

špatnýpřijatelnýdobrývelmi dobrývynikající

Diskuse

Přidat komentář

Příspěvky uveřejněné v diskusním fóru vyjadřují názory čtenářů, nikoliv redakce, která za jejich obsah nenese zodpovědnost. Neaktuality.cz má ale zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Pokud Váš komentář obsahuje urážky, pomluvy, výhrůžky, vulgarismy, spamy nebo vzbuzuje podezření z porušení zákona, vystavujete se riziku, že jej administrátor smaže.

Středa 8. 7. 2020, včera měl(a) svátek Bohuslava

RSS Manifest Redakce Registrace Reklama Pro média Kontakt